Posts tagged with Czeladz, Mrozowski, zabytki,

W okolicach Torunia stworzył sieć punktów sprzedaży węgla. Interes się kręcił, więc stanął na nogi, a BLIDA się polo

vineri, octombrie 31st, 2008

  burmistrz Marek  Mrozowski   na urz?dowej stronie Urz?du Miasta ?yciorys:  (…) Szalony pocz?tek lat dziewi??dziesi?tych okaza? si? szcz??liwy. Dobre przygotowanie zawodowe, a w szczeglno?ci znajomo?? zasad rachunkowo?ci przyda?y si? bardzo. Pracowa? w tym czasie w kilku firmach prywatnych, prowadz?c nie tylko roboty budowlane, ale i ksi?gowo??. W okolicach Torunia stworzy? sie? punktw sprzeda?y w?gla. Interes si? [...]

burmistrz Mrozowski “stylizuje” Czeladź w średniowieczny sposób, który powinna zbadać Pokuratura spoza Województwa Sląski

sâmbătă, decembrie 15th, 2007

sobota, 15 grudnia 2007 Marek Mrozowski "stylizuje" Czelad? w sposb, ktry powinna zbada? Pokuratura spoza Wojewdztwa Sl?skiego!   Nale?y postawi? m.in. pytania:   1.   Za ile tysi?cy i jakim prawem burmistrz Marek Mrozowski zleci? wykonanie planu "rewitalizacji" Czeladzi profesorowi Bia?kiewiczowi z Krakowa, u ktrego crka Mrozowskiego robi?a studia?      2.  Za ile naby? Marek Mrozowski [...]

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X