żeby nie panoszyła się w Polsce żydokomunistyczna zaraza

13 mai 2007
Polski Komitet Narodowy 

oglnopolskie i oglnonarodowe zjednoczenie ugrupowa? pod historyczn? nazw?
niedziela, 13 maja 2007
Bookmark: entry_2179518

oczy?ci? do dna z ho?oty

trzeba oczy?ci? do dna z ho?oty

Czas trwania: 00:10
Rozmiar: 874 KB
|
?eby nie panoszy?a si? w Polsce ?ydokomunistyczna zaraza
+.+-=-+.+ 114 -+.-+=+-.+- 00:39, reakcja , Ruch Ludowy na rzecz odzyskania Polski dla Polakw (RLPP)
Link Skomentuj  
Europisches Magazin SOWA – Frankfurt am Main – Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI
sobota, 12 maja 2007
Bookmark: entry_2177109

Kmicic, Wa??sa i Babinicz

 

 wys?uchaj

Uzasadniaj?c uchylenie znacznej cz??ci Ustawy lustracyjnej Prezes Trybuna?u Konstytucyjnego Jerzy St?pie? odwo?a? si? 11 maja 2007 roku do szerokiej erudycji beletrystycznej Polakw i pope?ni? b??d, ktry na maturalnych egzaminach ustnych okre?la si? mianem b??du przy?o?enia niew?a?ciwej miary. 
  
Trybuna? uzna?, ?e by?y cz?onek w?adz PRL, ktry potem sta? si? opozycjonist? i osob? inwigilowan?, powinien by? wpisany do katalogu osb inwigilowanych, a St?pie? do?o?y? do tego niem?drego rozstrzygni? cia takie samo kwalitatywnie uzasadnienie:    "Sk?d Kmicic mia ?by tyle energii w walce, gdyby wcze?niej nie przeszed? swojej metamorfozy?"
  
Na to pytanie mo?na albo i nale?y odpowiedzie? pytaniem: Czy jaki? rabin b?dzie miesza?, je?eli chce wyja?ni?,  lub uzasadni? swj wyrok?  
  
Co ma  posta? literacka szlachcica-zawadiaki,  Polaka z krwi i ko?ci, ktry z nierozwa?nego zabijaki po wytrze?wieniu staje si? na powrt patriot?,  do postaci z z?oczy?cw ?ydokomunistycznych, ktrzy wsp?tworzyli antypolsk? rzeczywisto?? PRL-u, a na skutek jakiego? znaku (od oficera prowadz?cego) przeszli niby do opozycji, ?eby doradza? Wa??sie? 
  
Czy nie powinien Trybuna? Konstytucyjny tak jak i Senat w Rzeczypospolitej Polskiej ju? dawno by? zlikwidowany?  Bajk? o Szawle i Gawle mg?by lepiej powiedzie? Kazimierz Kutz j?zykiem ?l?skiego filmowca. M?odzie? pcha?aby si? drzwiami i oknami na obligatoryjn? projekcj? klasami, a w roli St?pnia by?by dobry Olgierd ?ukaszewicz. Uwe i Willi w jedny ?yli willi. Oba byli ubekami i nikomu nie szkodzili.
  
Z Frankfurtu nad Menem mwi?
  
Stefan Kosiewski
 
 
03:27, lech.walesa1 , tajne s?u?by Z?A
Link Skomentuj  
03:33, reakcja , Geremek, Mazowiecki
Link Skomentuj                   

w PoPRL-u hołota hołocie równa: co wolno Burmistrzowi to i Wojewodzie

8 martie 2007

Tallmann Maniek idzie w Urz?dzie Miejskim w Czeladzi do fotografa, bo zgubi? prawo jazdy
 
Tu  kliknij i obserwuj na ?ywca przez kamer? zainstalowan? na koszt mieszka?cw przez burmistrza Czeladzi Marka Mrozowskiego, ilu mieszka?cw Czeldzi odwiedza dziennie zak?ad fotograficzny Studio Foto -Witek  w Urz?dzie Miejskim i kto wychodzi przy tym na swoje, a kto na durnia.
 
Burmistrz na zagrodzie da? przyk?ad Wojewodzie;

W ?l?skim Urz?dzie Wojewdzkim b?dzie mo?na robi? zdj?cia do paszportw. Protestuj? fotografowie i pose? PiS-u Micha? Wjcik. Zgodnie twierdz?, ?e to nieuczciwa konkurencja. Wjcik chce, by wojewoda zrezygnowa? z planw uruchomienia punktu fotograficznego

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=760&w=58650006&a=58663285

Tollman Sabina idzie zap?aci? podatek za psa
Ho?oty b?dziemy broni? jak niepodleg?o?ci Polski
 
 

kanalizacja.blox.pl

7 martie 2007
http://kanalizacja.blox.pl

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X