W okolicach Torunia stworzył sieć punktów sprzedaży węgla. Interes się kręcił, więc stanął na nogi, a BLIDA się polo

31 octombrie 2008

 
burmistrz Marek  Mrozowski   na urz?dowej stronie Urz?du Miasta ?yciorys: 
(…) Szalony pocz?tek lat dziewi??dziesi?tych okaza? si? szcz??liwy. Dobre przygotowanie zawodowe, a w szczeglno?ci znajomo?? zasad rachunkowo?ci przyda?y si? bardzo. Pracowa? w tym czasie w kilku firmach prywatnych, prowadz?c nie tylko roboty budowlane, ale i ksi?gowo??. W okolicach Torunia stworzy? sie? punktw sprzeda?y w?gla. Interes si? kr?ci?, wi?c po latach ci?g?ego oszcz?dzania do?? szybko stan?? na nogi http://www.czeladz.pl/02_burmistrz.asp

Wtorek, 13 grudnia 2005 
  
Szaleniec Zbigniew, kolega Mrozowskiego obecnie w PO, a w pierwszym PRL-u w PZPR (za poprzedniej ?ydokomuny ci?gn?? na dniwkach do?owych jako pi?karz IV ligi okr?gowej, a obecnie robi za senatora RP) robi? za zast?pc? burmistrza Czeladzi a Barbara Blida ?y?a jeszcze nie zastrzelona w s?siaduj?cych z Czeladzi? Siemianowicach i jeszcze prokuratura nie zarzuca?a jej zwi?zkw z Mafi? W?glow? tak jak i Mrozowskiemu nie zarzuca do dzisiaj.
  
Po zamordowaniu si? Barbary Blidy Marek Mrozowski usun?? jednak ze swojego oficjalnego ?yciorysu w?tek w?glowy w dochodzeniu do maj?tku, czarne geszefty na w?glu.

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X