Archive for octombrie, 2008

W okolicach Torunia stworzył sieć punktów sprzedaży węgla. Interes się kręcił, więc stanął na nogi, a BLIDA się polo

vineri, octombrie 31st, 2008

  burmistrz Marek  Mrozowski   na urz?dowej stronie Urz?du Miasta ?yciorys:  (…) Szalony pocz?tek lat dziewi??dziesi?tych okaza? si? szcz??liwy. Dobre przygotowanie zawodowe, a w szczeglno?ci znajomo?? zasad rachunkowo?ci przyda?y si? bardzo. Pracowa? w tym czasie w kilku firmach prywatnych, prowadz?c nie tylko roboty budowlane, ale i ksi?gowo??. W okolicach Torunia stworzy? sie? punktw sprzeda?y w?gla. Interes si? [...]

Untitled31.10

vineri, octombrie 31st, 2008
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X