Zyd ma pomysł na drugi Izrael w Polsce; hymn państwowy – prawa autorskie prywatne!

18 iunie 2008
 
 
Drugi Izrael w Polsce?
 
Zyd ma pomys? utworzenia drugiego ?ydowskiego pa?stwa
 
Ronen Eidelman, lewicowy, ?ydowski dzia?acz z Nowego Jorku chce utworzy? w niemieckiej Turyngii drugie ?ydowskie pa?stwo obok Izraela. Nie wyklucza, ?e sprbuje zrealizowa? projekt w Polsce. Mwi si? o Dolnym i Grnym Sl?sku, ale w pami?ci jest wypowied? Donalda Tuska na temat autonomii dla Regionu Kaszub ko?o Gda?ska.
 
 
S? ju? symbole Judeoturyngii (Judeopolonii): 
god?o, flaga w bia?o-czerwone pasy i hymn, ktry mo?na tu ods?ucha?   
 
S?owa podobne do polskiej piosenki ludowej zas?yszanej w Chmielniku i spisanej przez poet? Stanis?awa Dawida Ligonia:
 
    Polnisch (copyright by: Stan David Ligon & Donat Lusk)
     Czas ju? nasta?
 
    Wiwatujem
    czas ju? nasta?
    mi?o?ci, pokoju.
    Tylem trwalim
    a czekalim
    z nadziej?, pospo?u.
 
    S?ysz? pie?n t?
    mi?o??, pokj,
    serca wype?niaj?
    A ka?dy ton
    tak mwi to:
    rankiem s?onko wsta?o.
 
    Przesz?a noc ju?
    ?wiat si? budzi
    ochoczo w?rd pragnie?.
    G?os si? niesie
    s?yszysz przecie?
    glori?, si??, chwa??.
 

   Yiddish:
   Und ist die Zeit

   un zol vi vayt
   nokh zayn di tsayt
   fun libe un fun sholem
   dokh kumen vet
   tsi fri tsi spet
   di tsayt es iz keyn kholem

   ikh her dos lid
   fun libe, frid
   fun mekhtike gezangen
   un yeder ton
   fun lid zogt on
   di zun iz oyfgegangen

   es ekt di nakht
   di velt dervakht
   ful hofnung, lust un shtrebn
   un her in luft
   a shtime ruft
   tsu mut un kraft un lebn

  German:
  Das Neue Lied

  Und ist die Zeit
  auch noch so weit
  von Liebe und von Frieden,
  wir ahnen sie,
  ob spaet, ob frueh,
  die Zeit ist uns beschieden.

  Ich hoer das Lied
  von Lieb und Fried,
  das so viel Herzen sangen.
  Und jeder Ton
  sagt heute schon,
  die Sonn ist aufgegangen.

  Es geht die Nacht,
  die Welt erwacht
  voll Hoffnung, Lust und Streben.
  Hoert in der Luft,
  die Stimme ruft
  zu Mut und Kraft und Leben!
 
medinatweimar.org/2008/06/10/ anthem -for-medinat-weimar

"?l?sk mo?e pj?? w ?lady Kosowa"

  Rz?dowa "Rossijskaja Gazieta" informuje, ?e ?l?sk mo?e pj?? za przyk?adem      Kosowa i oddzieli? si? od Polski. Dziennik podaje te?, ?e ?l?scy liderzy oskar?aj? w?adze w Warszawie o budow? totalitarnego pa?stwa. Aktywi?ci ?ydowscy z tzw. Ruchu Autonomii ?l?ska g?osz? fa?szywie, ?e s? narodowo?cu ?l?skiej i chc? rozbioru Polski a prawo NIC nie robi !

22:38, reakcja , prowokatorzy, margines polityczny
Link 
http://pkn.blox.pl


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X