Należy wyciąć raka żydokomuny! Bo zeżre Naród Polski ta choroba antyspołeczna, która atakuje też populację żydowską

10 aprilie 2008

ho?ota - ?ydokomuna - zabytki - Czeladz - z?oczy?cy

28 views

(…) Dyskusja podczas Konferencji by?a niezwykle emocjonuj?ca. Zbyt wiele krzywd ju? wyrz?dzono od 1989 roku ludziom przypisanym niegdy? sp?dzielczo?ci mieszkaniowej i praktycznie nikt nie ponis? za to konsekwencji.
09:06, reakcja , Czelad?
Link Dodaj komentarz
niedziela, 06 kwietnia 2008
Bookmark: entry_2984236
Radni w Czeladzi porzucili prac?, ?eby nie uchwali? sk?adki na Powiat i zwali? si? kup? w B?dzinie na Radzie Powiatu

 domy ?ydowskie w Czeladzi,  bezpowrotnie zniszczone zabytki architektury drewnianej

Do Wojewody Sl?skiego

pana Zygmunta ?ukaszczyka

w nawi?zaniu do mojego zapytania z czwartku, 27 marca 2008 r. dot.  m.in. podejrzenia o nepotyzm zastosowany przez burmistrza Czeladzi mgra Marka Mrozowskiego przy obsadzaniu stanowisk w Urz?dzie Miasta Czelad?  bliskimi cz?onkami jego rodziny

pragn? zapyta?, czy Rada Miasta Czelad? zajmie si? wreszcie kiedy? spraw? wniosku o repatriacj? do Ojczyzny mojej osoby i przyznania mi m.in. mieszkania w budynku komunalnym po by?ym Szpitalu Psychiatrycznym, bo 27 marca 2008 ca?a ta Rada Miejska  przerwa?a sesj? Rady Miejskiej w Czeladzi tylko po to, ?eby nie przeg?osowa? uchwa?y o przekazaniu ?rodkw finansowych do powiatu oraz by cz??? cz?onkw czeladzkiej Rady Miejskiej mog?a uda? si? tego samego dnia do powiatowego B?dzina, ?eby tam przerwa? obrady Rady Powiatu tylko dlatego, ?e  z  Zarz?du Powiatu zwolniono wcze?niej z pracy kole?ank? burmistrza mgra Mrozowskiego.

               Chcia?bym te? przy okazji poinformowa? Pana Wojewod?,

?e w  poniedzialek, 02 lipca 2007  r.  wydawany przeze mnie magazyn internetowy, ktry postanowieniem S?du w Katowicach wpisany zosta? 31 sierpnia 2000 r. do rejestru dziennikw i czasopism / Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 2000  zauwa?a?:

Dintojra w Czeladzi, czyli Zamach na Demokracj? dokonywany w stylu bandy
?ydowskiej Urke Nachalnika uchodzi uwadze Wojewody Sl?skiego dra
Tomasza Pietrzykowskiego, ktry jest chyba z urz?du zobowi?zany do kontroli oraz informowania premiera i organw ?cigania o bezprawiu i nieprawid?owo?ciach w funkcjonowaniu lokalnej demokracji.

Nie mo?e bowiem by? tak, ?e w Czeladzi burmistrz i Rada Miejska zajmuje
si? tylko i wy??cznie handlem gruntami i lokalami oraz odsuwaniem ze stanowisk niepo??danych ?wiadkw, a nie oddano w Czeladzi po 1989 roku ani jednego mieszkania komunalnego do u?ytku ()

Donat Lusk: Zamach na w?adz? i w?asno?? w Czeladzi            Download this episode (5 min)

 
Z najlepszymi wspomnieniami m?odzie?y szkolnej z miasta Zory, w ktrym Pan Wojewoda te? kiedy? naucza?, a  ktr? to m?odzie? zach?ca?em w 2000 roku m.in. do manifestowania odwagi obywatelskiej i twrczej aktywno?ci w ?yciu publicznym ??cz? szczeglne wyrazy szacunku. 

     

Gazeta Zorska zatytu?owa?a notatk? na ten temat tych spotka?: M?odzi bez kompleksw. Podoba mi si? ten tytu?. Serdecznie pozdrawiam. +.+-=-+.+ 508 -+.-+=+-.+-
 
 Stefan Kosiewski, 

azylant polityczny,  na emigracji w RFN od 15 grudnia 1982 roku

  Frankfurt nad Menem

16:56, kultur , ?ory
Link

 
 

Senator Zbigniew Szaleniec, siedzi za urn? bia?o-czerwon? z lewej  (Platforma Obywatelska RP) bezprawnie nadzoruje oddawanie g?osw na sesji Rady Miasta Czelad? wywieraj?c terror psychiczny na niezale?nych Radnych.

technologie, tu i tamLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X