burmistrz Mrozowski “stylizuje” Czeladź w średniowieczny sposób, który powinna zbadać Pokuratura spoza Województwa Sląski

15 decembrie 2007

sobota, 15 grudnia 2007
Marek Mrozowski "stylizuje" Czelad? w sposób, który powinna zbada? Pokuratura spoza Województwa Sl?skiego!
 
Nale?y postawi? m.in. pytania:
 
1.   Za ile tysi?cy i jakim prawem burmistrz Marek Mrozowski zleci? wykonanie planu "rewitalizacji" Czeladzi profesorowi Bia?kiewiczowi z Krakowa, u którego córka Mrozowskiego robi?a studia?
 
  
2.  Za ile naby? Marek Mrozowski dom w Rynku, który nast?pnie "wystylizowa?" na atrakcyjne biuro dla senatora Zbigniewa Szale?ca, którego wcze?niej Mrozowski powo?a? na swojego zast?pc??
 
3.  Czy Mrozowski mia? jaki? prywatny interes w tym, ?eby dopu?ci? do zliszcze? zabytkowych domów w okolicy rynku, które albo zosta?y ju? wykupione (jak dom nabyty na Marka Mrozowskiego i jego córk?), albo czekaj? po nich place do wykupienia, je?eli tylko b?dzie decyzja Rady Miasta o dofinansowaniu dla remontu "plomb budowlanych"?
 
 
 
4.  Czy burmistrz Mrozowski i jego zast?pca Szaleniec byli z urz?du odpowiedzialni i wynagradzani (pensja burmistrza Czeladzi by?a 10 lat temu wy?sza, ni? premiera w Polsce, a dzisiaj jest ponad 10 tysi?cy miesi?cznie) za niedopuszczenie do zniszcze? (obni?enia ceny kupna!!!) zabytkowych domów drewnianych w okolicy Rynku?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Czy Wojewódzki Konserwator Zabytków, który powinien z urz?du troszczy? si? o ochron? obiektów, które mia? wpisane do Rejestru Zabytków, ma chocia? jaki? jeden protokó? pokontrolny, który chroni?by go dzisiaj przed wspó?odpowiedzialno?ci? wobec prawa za dopuszczenie do zniszczenia zabytkowej tkanki miejskiej?
 
 
  
6. Kto mia? interes w tym, ?eby zaprojektowa? dla centrum Czeladzi nawierzchni? z kostki granitowej, je?eli takiej kostki w tym miejscu NIGDY nie BY?O !!!
 
 
7. Kto mia? interes w tym, ?eby kanalizacj? "wystylizowa?" w Czeladzi tak, ?e na ka?dych kilku metrach kwadratowych nawierzni zaprojektowano po kilka ?eliwnych p?yt kanalizacyjnych przykrywaj?cych niepotrzebne w ogóle na zboczu wzgórza studzienki?
  
 
  
 
 
08:32, kultur , GELD
Link Skomentuj »

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X